Masło Ekstra Jędrzejowskie na Liście Produktów Tradycyjnych

W dniu 8 czerwca 2011 r., po przekazaniu wniosku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego masło jędrzejowskie zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.