„Jakość Tradycja”

Mamy zaszczyt poinformować, że na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 07.02.2017 r. stwierdzono zgodność procesu produkcji ze specyfikacją zatwierdzoną na posiedzeniu Kapituły Znaku Jakościowego „Jakość Tradycja” dla produktów:
– jędrzejowski twarożek śmietankowy,
– masło ekstra jędrzejowskie.