O firmieJędrzejowska Spółka Mleczarska należy do Mezzo One Sp z.o.o. Firma produkuje swoje wysokiej jakości wyroby mleczarskie od 1903 roku. Nasze produkty charakteryzują się niepowtarzalnymi walorami smakowymi i odżywczymi.

Jędrzejowska Spółka Mleczarska jest członkiem  „Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie” – to część Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, które prowadzi działania mające na celu wspieranie lokalnej produkcji żywności naturalnej, bezpiecznej i smacznej.

Bazą surowcową jest mleko pozyskiwane od 100 producentów z województwa świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego.

Tradycja od 1903 roku.

Powstanie mleczarni datowane jest na rok 1903. Wtedy to Hrabia Stanisław Łoś założył we wsi Deszno pierwszą w Królestwie Polskim mleczarnię włościańską „Ogniwo”. Celem zakładu było przejęcie handlu mlekiem przez Polaków i wyeliminowanie pośredników. Mleczarnia działa do 1912 roku. Wtedy to władze carskie zmusiły Hrabiego Łosia do sprzedania i opuszczenia Deszna. W dalszych latach, wieś odkupuje Gustaw Sariusz Bielski a na czele Spółdzielni Mleczarskiej staje Ignacy Żebrowski.

Wybuch I wojny światowej hamuje rozwój Spółdzielni mleczarskiej na całe dziesięciolecie. Jej reaktywowanie następuje dopiero w 1925 roku. W latach: 1935 – 1937 zostają powołane do życia dwie Okręgowe Spółdzielnie Mleczarskie:
– w Wodzisławiu ( 15 grudnia 1934 r.),
– w Jędrzejowie (w lutym 1937 r.).

W roku 1972 następuje dobrowolna integracja OSM w Wodzisławiu z OSM w Jędrzejowie a siedzibą obydwu spółek zostaje Jędrzejów. Zapada również decyzja budowy nowoczesnego zakładu położonego na peryferiach Jędrzejowa, na powierzchni 10 ha. Jednak problemy natury gospodarczo-finansowej zmuszają Spółdzielnię do zaprzestania niemalże ukończonej budowy.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i spowodowane tym faktem nowe wymagania uniemożliwiają kontynuowanie produkcji w starym zakładzie przy ul. Pińczowskiej w Jędrzejowie. Jest to spowodowane zbyt małą powierzchnią działki i brakiem możliwości jej powiększenia. Podjęta zostaje decyzja przeniesienia zakładu z Jędrzejowa do Wodzisławia.

W roku 2006 decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii zakład w Wodzisławiu zostaje zatwierdzony w zakresie przetwórstwa mleka surowego i produkcji produktów mlecznych.

Następuje zmiana nazwy Spółdzielni na Jędrzejowską Spółdzielnię Mleczarską aby pozostał w nazwie Jędrzejów a Wodzisław nie był kojarzony z Wodzisławiem Śląskim. Zmiana szaty graficznej na pasiak świętokrzyski z „babą jagą” w tle ma promować województwo świętokrzyskie. Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska należy do jednych z większych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Wodzisław. Produkowane wyroby charakteryzują się niepowtarzalnymi walorami smakowymi wynikającymi z dobrej jakości surowca, które jest kupowane bezpośrednio od rolników oraz własnej technologii produkcji.

W 2020 roku, ze względu na kondycję finansową spółki następuje zmiana właściciela firmy. Następuje restrukturyzacja firmy, zmiana nazwy na Jędrzejowską Spółkę Mleczarską a także zostaje unowocześniony zakład produkcyjny oraz park transportowy.